Uslovi kupovine

Željene proizvode možete da poručite:

Kupovinu obavljate tako što kod proizvoda koji želite da kupite kliknete dugme „Dodati u korpu“. Kada ubacite u korpu sve željene proizvode, idete na opciju „Plaćanje“ i sledite dalja uputstva. Kupovinu ste obavili onda kada dobijete Račun ili Predračun na mejl koji ste naveli pri kupovini. Nakon toga Vaša porudžbina se smatra neopozivom. Plaćanje poručenih proizvoda možete da izvršite uplatom na naš račun, pouzećem (plaćate kuriru prilikom isporuke) ili platnim karticama. Poručena roba će Vam stići putem brze pošte na željenu adresu. Troškovi dostave će biti istaknuti na Računu / Predračunu. U slučaju kada plaćanje vršite pouzećem, porudžbine primljene do 12h radnim danima biće poslate isti dan, dok će pošiljke poručene posle 12h biti poslate dan kasnije. Ukoliko robu poručite u petak posle 12h biće Vam poslata u ponedeljak, jer vikendom ne radimo.


Uslovi korišćenja

Kupcu će proizvod koji je naručio biti isporučen u navedenom roku i u ispravnom stanju. Kupac ima pravo prigovora na kupljenu robu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Elektronska ponuda proizvoda koja je objavljena u ovoj Online apoteci sadrži opšte informacije o proizvodima (namenu, način upotrebe, cenu i slično) koje nikako ne treba da budu zamena za stručni medicinski savet Vašeg lekara ili farmaceuta. Pre upotrebe bilo kog proizvoda iz ove Online apoteke neophodno je da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom. Molimo Vas da pre upotrebe bilo kog proizvoda pročitate uputstvo proizvođača za upotrebu, koje dobijate uz kupljeni proizvod i da se pridžavate istog. Informacije na ovom sajtu se ne smatraju kao stručni medicinski savet od strane lekara ili farmaceuta.

Molimo Vas da uzmete u obzir da informacije o proizvodima mogu da budu nepotpune, zastarele i netačne usled ažuriranja istih. eApoteka.net ne snosi odgovornost za kupovinu proizvoda od strane osoba koje su mlađe od 18 godina. Cene proizvoda koje su iskazane na sajtu su cene po kojima kupujete proizvod u datom trenutku. U date cene je uračunat PDV. U slučaju odstupanja cena eApoteka.net je dužna da obavesti kupca.


Dostava

Dostava robe na teritoriji Srbije se vrši putem kurirske službe City Express d.o.o. po njihovom aktulenom cenovniku. Troškovi dostave su uračunati u ukupnu cenu porudžbine.

Postoji mogućnost dostave određenih artikala (ne svih) u inostranstvo. Za više informacija oko dostave robe van teritorije Srbije, kontaktirajte nas.


Reklamacije

Reklamacije se primaju u roku od 14 dana u pismenoj formi putem mejla prodaja@eapoteka.net.
Radi prihvatanja reklamacije neophodno je da sačuvate originalnu ambalažu (kutiju) 14 dana, a za robu koja ima garanti rok originalnu ambalažu treba sačuvati dok traje garantni rok.

Molimo Vas da potpišete na duplikatu računa da ste primili robu u neoštećenom stanju i količinski po računu koji dobijate uz robu. Po prijemu robe, kupac je dužan da zadrži kurira dok robu ne pregleda i ne ustanovi da mu je roba isporučena neoštećena u transportu. Svojim potpisom na na duplikatu računa, kupac potvrđuje da je primio robu u neoštećenom stanju i količinski po računu koji dobija uz robu.

Naknadne reklamacije po ovom osnovu se neće uvažiti.

U slučaju da kupac ustanovi da je roba oštećena u transportu, treba da odbije da primi pošiljku i da o tome što je pre moguće obavesti prodavca. Prodavac će zatim u dogovoru sa kupcem, kupcu poslati novu robu ili mu vratiti novac.

Reklamacije električnih aparata

U slučaju bilo kakvog problema u funkcionisanju električnog aparata potrebno je odmah prekinuti upotrebu, problem prijaviti prodavcu i postupiti po dobijenim instrukcijama.

Naš korisnički servis možete kontaktirati svakim radnim danom od 9h do 17h (vikendom ne radimo) putem broja telefona: Viber WhatsApp +381/60-533-999-3 ili putem mejla prodaja@eapoteka.net.

Zakonska prava potrošača su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016).

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošača). Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca, počev od dana kupovine. Period od 24 meseca važi isključivo za potrošače koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujući Zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Roba je saobrazna ugovoru:

 1. Ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 1. Ukoliko se kupac nije pridržavao tehničkog uputstva o upotrebi i uputstva o održavanju uređaja.
 2. Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je kupac nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom.
 3. Ukoliko je proizvod servisirala neovlašćena osoba.
 4. U slučaju oštećenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.
 5. Pravo na reklamaciju se ne odnosi na grafitne četkica, ležajeve, lampe-sijalice, noževe, baterije, kablove, odnosno na sav potrošni materijal.
 6. U garanciju ne ulaze oštećenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika, odnosno oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika i oštećenja zbog varijacije napona električne mreže.
 7. Ukoliko potrošač električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti, pravo na reklamaciju po osnovu nesaobraznosti se ne priznaje. Ovim kupcima se pruža proizvođačka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda. Ovlašćeni servis će pregledom utvrditi da li je električni aparat korišćen u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti.

Povrat robe i novca

U slučaju da je reklamacija kupca putem telefona ili mejla usvojena, kupac je dužan da prodavcu pošalje reklamiranu robu, a troškove dostave snosiće prodavac. Kupac zatim ima pravo da bira da li želi da mu se pošalje nova roba ili da mu bude vraćen novac. U slučaju da se kupcu šalje nova roba, troškove dostave snosiće prodavac. A u slučaju da se kupcu vraća novac, kompletan iznos uključujući i troškove naplaćene za dostavu, biće uplaćen na žiro račun koji kupac navede prilikom zahteva za povraćaj novca.


PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac za odustanak od ugovora se može preuzeti na našoj internet stranici.

>> Preuzmite obrazac

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od trenutka zaključenja ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 7. isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
 8. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 9. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 10. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 11. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 12. pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
 13. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Privatnost podataka

Privantni podaci koje unosite na ovaj sajt biće korišćeni samo u svrhu zbog koje ste ih uneli, za obradu porudžbine ili slanje obaveštenja koja se odnose na ovu Online apoteku. Ni jedna informacija neće biti prosleđena ili prodata drugim licima. eApoteka.net je dužna da odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima zaštiti Vaše lične podatke od zloupotrebe. Ukoliko se ne slažete sa ovom izjavom o poverljivosti Vaših podataka molimo Vas da ne koristite ovu online prodavnicu i ne ostavljate nikakve podatke. Pristup Vašim podacima je jedino moguć ukoliko se poseduje šifra i lozinka za vaš nalog. Kupovinom u ovoj Online apoteci smatra se da ste saglasni sa gore navedenim informacijama.


Izjava o zaštiti o prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

U ime eApoteka.net – Online apoteka obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ECO Design Studio group d.o.o. (kompaniji koja stoji iza eApoteka.net) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja karticom i otkaza porudžbine

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ECO Design Studio group d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Currency conversion statement

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in € into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Za sva pitanja možete da nam se obratite putem mejla prodaja@eapoteka.net ili pozivom sledećih brojeva telefona: 011 3284 149, 011 3284 126, 011 3284 217.