Clinell Alkoholne maramice sa 2% hlorheksidina 200 kom

1.128,00 din sa PDV-om

Pojedinačno upakovane maramice za dezinfekciju kože sa aktivnim sastojcima.

Na lageru

Šifra proizvoda: CA2CSKIN Kategorije: , Oznake: , , , , ,

Opis

  • Clinell alkoholne maramice sa 2% hlorheksidina su idealne za čišćenje i dezinfekciju kože posle uklanjanja flastera (ispod flastera se skupljaju bakterije), pre uboda, pre plasiranja kanila i katetera.
  • Moćna patentirana formula sadrži 2% chlorhexidine gluconate i 70% isopropyl alkohol.
  • Maramice su odlične za uklanjanje ostatka lepka od flastera na koži. Dermatološki su testirane i ne sadrže latex. Proizvod podpada pod Direktivu o biocidima (BDP 98/8/EC)

Veličina maramice: 10,5 x 10,5 cm

Pakovanje: 200 kom

Sastav:
Aktivne supstance:
100 g biocidnog proizvoda sadrzi:
70 g Propan-2-ol
2,0 g D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N''-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino- 2,4,11,13-
tetraazatetradekandiamidin (2:1);

GHS02 GHS07
Opasnost!
Obaveštenja o opasnosti:
H225: Lako zapaljiva tečnost i para.
H319: Dovodi do jake iritacije oka.
H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Obaveštenja o merama predostrožnosti:
P261: Izbegavati udisanje pare.
P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P403 + P235: Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.
P501: Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Dodatne predostroznosti:
Ne tretirati površine koje dolaze u kontakt sa hranom, vodom za piće i hranom za životinje.
Maramice se ne smeju bacati u wc šolju!
Broj rеšenja za stavljanje u promet br. 532-01-1792/2014-08, datum 01.07.2014.godine.
Oblast primene biocidnog proizvoda
Sredstvo za dezinfekciju malih površina neostećene kože:
– u područjima visokog rizika (operacijske sale, intezivna nega, laboratorije)
– u područjima srednjeg rizika (bolnička odeljenja, u ambulantama svih medicinskih praksa i disciplina)
Preporučeno za dezinfekciju kože posle gipsa , zavoja i hanzaplasta.
Uputstvo za upotrebu

Biocidni proizvod se primenjuje u obliku maramica. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice, PPE.
Neoštećenu suvu kožu koja se dezinfikuje detaljno prebrisati maramicom u trajanju od 15-30 sekundi.
Ostaviti da se tretirano mesto osuši.
Maramice koristiti po potrebi, samo za jednu primenu. Za svaku sledeću primenu koristiti novu
maramicu.
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!
„Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (’’Službeni
glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. Zakon i 35/2023), a sa iskorišćenom ambalažom u sklasu
sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik RS” br. 36/09, 95/18)
Rok upotrebe: videti na pakovanju.
Broj serije: LOT: videti na pakovanju.

Dodatne informacije

Težina 1 kg

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da naručite proizvod na regularan način preko sajta koristeći dugme "Dodaj u korpu", možete to učiniti i telefonom na sledeći način:

  1. Pozovite broj +381 60 533 999 3 Viber WhatsApp (radnim danima od 9-17 časova)
  2. Izdiktirajte operateru tačnu šifru proizvoda: CA2CSKIN
  3. Operater će zapisati vaše podatke: ime, adresu isporuke, kontakt telefon i napraviti porudžbenicu